ANBI

MDRA heeft per 1 januari 2014 de status toegekend gekregen. Van inkomsten en uitgaven wordt jaarlijks rekenschap afgelegd in het financiële jaarverslag. 

RSIN, dan wel fiscaal nummer: 8048.01.861

-A +A