"Groot aantal klachten over Holi Festival of Colours en Holi Fusion Festival"

Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) heeft een groot aantal meldingen binnengekregen van mensen die bezwaar uiten tegen de naamstelling van het Holi Festival of Colours en Holi Fusion Festival. Actiegroep 'Holi is geen Houseparty' heeft mensen via hun website opgeroepen om melding te doen. Het MDRA is momenteel in de eerste fase van klachtbehandeling en zal, vanwege het grote aantal meldingen, melders zoveel mogelijk via de website op de hoogte houden van de stand van zaken.

» Overzicht getuigschriften

-A +A