Jaarverslag 2009 Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA)

In 2009 ontving het MDRA meer klachten en informatieverzoeken dan ooit: 964 klachten en 730 informatieverzoeken. De meeste klachten werden ingediend over de discriminatiegrond ras (336), gevolgd door leeftijd (175) en geslacht (140). De toename van het aantal klachten is te verklaren door de regionale campagne ‘Melden Helpt’ die in februari 2009 werd gelanceerd door wethouder Freek Ossel en de daaropvolgende landelijke campagne van het ministerie van Binnenlandse Zaken in juli.

De grootste stijging van het aantal klachten deed zich voor bij de grond antisemitisme. Het aantal klachten steeg van 17 in 2008 naar 41 in 2009.

Het aantal klachten op grond van hetero- en homoseksuele gerichtheid is aanzienlijk gestegen, van 55 klachten in 2008 naar 89 klachten in 2009. Het gaat hierbij om uitschelden, bedreigen, mishandeling, veelal in de openbare ruimte en in de woonomgeving.

Klachten over discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte zijn met 49 zaken ten opzichte van 24 in 2008 bijna verdubbeld. Een mogelijke verklaring voor deze toename is de aandacht voor deze discriminatiegrond in de regionale en landelijke campagnes en de uitbreiding van de werkingssfeer van de wet met primair en voortgezet onderwijs (met uitzondering van speciaal onderwijs).

Hoewel het aantal klachten over geslacht met 140 in 2009 licht daalde ten opzichte van 151 in 2008, blijft geslacht opmerkelijk hoog. Het betreft ongelijkheid in arbeidsvoorwaarden zoals werving & selectie, salaris, promotie, en doorgroeimogelijkheden.

De Wet gemeentelijke discriminatievoorzieningen verplicht alle gemeenten per 28 juli 2009 een antidiscriminatievoorziening te hebben. In 2009 breidde het MDRA daarom haar werkterrein uit naar de regio Amsterdam-Amstelland met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Diemen en Ouder-Amstel.

Veel aandacht en energie is gestoken in het geven van voorlichting aan leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs in Aalsmeer, Uithoorn en Amsterdam over discriminatie en vooroordelen. De komende jaren zal voorlichting aan jongeren een van de speerpunten blijven.
 

Bijlage(n): 
-A +A