Sterke toename discriminatieklachten op grond van ras

Uit een inventarisatie onder de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s ) in het land blijkt dat het aantal meldingen over discriminatie op grond van ras ten opzichte van 2013 nu al is verdubbeld. Over het gehele jaar 2013 ontvingen de ADV’s gezamenlijk 3143 meldingen. In de eerste acht maanden van 2014 werden 6285 klachten geteld. De klachten die worden geregistreerd onder de grond ras gaan over het beledigen en/of het ongelijk behandelen van een persoon of groep op basis van bijvoorbeeld  de afkomst of huidskleur.

De explosieve toename wordt deels verklaard door de vele meldingen die de ADV’s kregen na de uitspraak van Geert Wilders op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar. Wilders vroeg toen aan zijn publiek of zij meer of minder Marokkanen in Den Haag en in Nederland wilden. Hierop scandeerde de zaal massaal “minder, minder, minder!”. Overigens werd een deel van de klachten over deze uitlatingen ingediend door autochtone Nederlanders. 

-A +A