Gediscrimineerd. En nu?

Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) zet zich actief in voor preventie en bestrijding van discriminatie en (maatschappelijke) processen die daaraan ten grondslag liggen. Ongelijke behandeling is niet incidenteel en individueel, maar een structureel maatschappelijk fenomeen. In deze samenleving moet er ruimte zijn voor anders-zijn, ongeacht herkomst, geslacht, geloof, seksuele gerichtheid, beperking of politieke overtuiging. Het MDRA is voor verbinding met als doel dat iedereen op een eigen en gelijkwaardige manier Amsterdammer kan zijn.

Inwoners en organisaties in Amsterdam en regiogemeenten (Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel) kunnen bij het MDRA terecht voor advies, klachtbehandeling, onderzoek, bemiddeling, dialoogbegeleiding en voorlichtingsbijeenkomsten. Het MDRA ondersteunt burgers en organisaties in het vinden van duurzame oplossingen. Het Meldpunt heeft als taak burgers en organisaties in de regio Amsterdam te helpen om discriminatie (eerder) te herkennen en het belang te erkennen er iets tegen te doen.

-A +A